Jedni z wielu

Jedni z wielu to szeroki projekt – kampania społeczna, której towarzyszą wystawy fotografii Chada Evansa Wyatta, organizowane w miastach Dolnego Śląska, konferencje oraz publikacja albumu z fotografiami przedstawiającymi portrety bohaterów kampanii – tytułowych jednych z wielu. Dowiedz się więcej o kampanii, projekcie i jego organizatorach.

Kampania społeczna

„Jedni z wielu” to kampania, której celem jest zmiana nastawienia Polaków do mniejszości romskiej. Romowie często spotykają się z uprzedzeniami lub innymi barierami, które utrudniają im integrację społeczną. „Jedni z wielu” to Romowie, którym integracja się udała. Ich portrety prezentujemy jako przykład, że jest to możliwe, jeśli społeczności lokalne nie będą negatywnie nastawione.