Romowie w Polsce

Żeby w pełni zrozumieć obecną sytuację Romów w Polsce, trzeba przyjrzeć się ich skomplikowanej historii i poznać złożoną kulturę. Wiedza i zrozumienie ułatwiają w usuwaniu szkodliwych stereotypów. Jest to o tyle ważne, że często sama motywacja Romów do integracji (nawet najsilniejsza) nie wystarcza. Jeszcze potrzebna jest przynajmniej neutralna postawa reszty społeczeństwa.

Historia Romów

Historia Romów jest zagadkowa i nie do końca zbadana. Dzięki śladom migracji można odtworzyć niektóre wydarzenia i przybliżyć obraz tej licznej społeczności, wędrującej wiekami po całym świecie.

Kultura romska

Podróże kształcą. Wyobraźmy sobie, że podróżujemy przez całe życie. Że całe pokolenia naszych przodków też przemierzały świat i wchodziły w interakcje z miejscową ludnością. Jakie wartości z tego płyną? Jaka kultura mogła wytworzyć się na bazie takiego modelu życia?

Romowie dzisiaj

Zrozumienie położenia Cyganów wymaga wnikliwego przeanalizowania ich historii i kultury oraz tendencji, jakie panowały w krajach, po których wędrowali, a także przedsięwzięć, jakie zostały podjęte w ich sprawie.