Kontakt

Projekt “Jedni z wielu” 01.02.2014 – 30.06.2015 r.
Realizowany jest przez Fundację Integracji Społecznej Prom
53-638 Wrocław 57
skr. pocztowa 57159
Tel.: 71 359 29 21
jzw@fundacjaprom.pl