Jedni z wielu

Projekt

Pierwsza edycja projektu (2012-2013), odbyła się na Dolnym Śląsku a druga (2014-2015) obejmuje województwa małopolskie, śląskie i opolskie. "Jedni z wielu" to nie jest projekt, jakich wiele. To wyjątkowe działania, prowadzone w skomplikowanym kontekście społecznym i historycznym.

Dlaczego ten projekt jest potrzebny?

Fundacja Integracji Społecznej – Prom prowadzi działania na rzecz społeczności romskiej od ponad 8 lat. Pomaga w integracji społecznej poprzez prowadzenie punktów bezpłatnych porad prawnych, świetlic środowiskowych dla dzieci, działalności edukacyjnej i popularyzującej wiedzę o tej mniejszości etnicznej. Wsparcie samych Romów jest niewystarczające. Dla efektywnej integracji niezbędne są również działania zmieniające negatywny wizerunek Romów w powszechnej świadomości.

Założenia

Badania pokazują, że Polacy czują niechęć do Romów i jednocześnie mają znikomą wiedzę na ich temat. Kontakty z Romami są sporadyczne i powierzchowne, a obraz tej grupy najczęściej budowany przez doniesienia medialne o charakterze sentymentalnym (tabory, ognisko, wolność) lub kryminalnym. Istnieje jednak wielu Romów, którzy swoim życiem zaprzeczają tym stereotypom. To nie wyjątki od reguły, ale jedni z wielu. Pokazując ich, chcemy złamać negatywny wizerunek Romów w świadomości Polaków.

Skąd ten pomysł?

Z fotografem Chadem Evansem Wyattem spotkaliśmy się w 2006 r. – jego projekt Roma Rising, pokazujący czeskich Romów przekraczających stereotypy zrobił na nas niezwykłe wrażenie. W efekcie zaprosiliśmy go do Wrocławia, gdzie w 2007 r. otworzył swoją wystawę. Była to inspiracja do stworzenia analogicznego projektu na polskim gruncie. Tak zrodziła się idea Roma Rising.PL, Romskiego Odrodzenia. Dofinansowanie Unii Europejskiej umożliwiło nam jej realizację.

Co chcemy osiągnąć?

Dążymy do poprawy wizerunku Romów, wśród 12 % mieszkańców Małopolski, Śląska i woj. opolskiego, a także zwiększenia wiedzy o Romach o 14% i zredukowania stereotypów o 10%. Osiągnięcie celu ma zapewnić kampania społeczna „Jedni z wielu” oraz działania jej towarzyszące. Głębokość zmiany społecznej pomoże nam sprawdzić badanie opinii publicznej na reprezentatywnej grupie respondentów. W dłuższej perspektywie poprawa postrzegania Romów w społeczeństwie może mieć wymierny efekt, np. w postaci zwiększenia zatrudnienia osób z tej społeczności.

Kampania zrealizowana w latach 2012-2013 na Dolnym Śląsku zaowocowała poprawą stosunku do mniejszości romskiej o 17,5%, a także zwiększeniem wiedzy o mniejszości romskiej o 19,8% (dane uśrednione).

Wystawa fotografii

Warstwa wizualna projektu opiera się na pracach fotograficznych Chada Evansa Wyatta, pokazujących Romów, którzy osiągnęli sukces społeczny i zawodowy, żyją i pracują obok nas w pełni akceptowani przez społeczeństwo. Autor objechał cały kraj, uwieczniając bohaterów w sytuacjach dnia codziennego, w ich zwyczajnym otoczeniu.

Wystawa będzie pokazywana w miastach objętych projektem: w Krakowie, Tarnowie, Bytomiu, Zabrzu, Kędzierzynie-Koźlu i Opolu. W latach 2012-2013 wystawy zostały zrealizowane również we Wrocławiu, Wałbrzychu, Głogowie, Legnicy, Kłodzku i Świebodzicach.

Kampania społeczna

Zdjęcia bohaterów prezentowanych na wystawach są podstawą całej kampanii, obejmującej nośniki takie jak: billboardy, spoty reklamowe w radiu, banery internetowe, artykuły sponsorowane, inserty w czasopismach, gadżety reklamowe oraz obecność na portalach społecznościowych i murale (najbardziej trwała forma komunikacji, oddziałująca na odbiorców także po zakończeniu realizacji projektów). Aby wzmóc efekt, poszczególne elementy kampanii są realizowane w powiązaniu ze sobą.

Ramy czasowe i sponsor

Projekt jest realizowany w okresie II 2014 – VI 2015 na obszarze Małopolski, Śląska i woj. opolskiego. Organizatorem jest Fundacja Integracji Społecznej Prom. Finansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Umowa nr POKL.01.03.01-00-668/13-00.

Pierwsza edycja projektu została zrealizowana w okresie II 2012 – VII 2013 na obszarze Dolnego Śląska. Organizator: Fundacja Integracji Społecznej Prom. Finansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Umowa nr POKL.01.03.01-00-351/11-00.