Jedni z wielu

Organizatorzy

Organizatorem projektu jest Fundacja Integracji Społecznej „Prom”, a sam projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Kim jesteśmy?

Powstała w 2004 r. Fundacja Integracji Społecznej Prom skupia wokół siebie ludzi
o różnych profesjach: nauczycieli, terapeutów, psychologów, etnologów, historyków, socjologów. Zespół naszych stałych współpracowników to kilkudziesięciu aktywnych działaczy społecznych.
To zróżnicowanie zawodowe kadry dobrze oddaje charakter naszych zainteresowań
i działań, które oscylują wokół tematów: edukacji, badań naukowych, społeczeństwa obywatelskiego i kultury.

Co nas łączy?

Wspólnym celem naszych działań jest integracja osób i grup narażonych na marginalizację i wykluczenie społeczne. Łączy nas pasja działania, wierzymy, że razem możemy kształtować otaczającą nas rzeczywistość.

Komu pomagamy?

Pracujemy na rzecz dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, mniejszości romskiej i osób
z problemami psychicznymi. Pomagamy studentom i absolwentom, także zagranicznym.

Integracja

przez edukację i zabawę

Podstawową formą działalności fundacji jest prowadzenie świetlic środowiskowych dla dzieci. Obie nasze placówki maja charakter integracyjny. Przez pięć dni w tygodniu polskie i romskie dzieci mogą tam uzyskać pomoc w nauce i wziąć udział w ciekawych warsztatach. Naszym podopiecznym oferujemy też możliwość rozwoju pasji
i kultywowania tradycji. Efektem jest integracyjny zespół Terni Romani Bacht, gdzie dzieci w praktyce uczą się nie tylko tańca i śpiewu, ale i tolerancji.

… międzynarodowa

Bliska jest nam również idea integracji europejskiej. Od 2009 r. uczestniczymy aktywnie w programie Młodzież w działaniu” goszcząc wolontariuszy z całej Europy.
Od 7 lat organizujemy wielostronne wizyty studyjne dla instytucji i organizacji pracujących na rzecz Romów w krajach Grupy Wyszehradzkiej. Uzyskaną w ten sposób wiedzę i ciekawe pomysły wdrażamy w codziennej pracy.

Stawiamy na wiedzę …

Współpracujemy z pracownikami naukowymi uniwersytetów, razem tworzymy i wydajemy publikacje o tematyce romskiej: książki oraz komiksy dla dzieci i dorosłych.
Aby promować ciekawe inicjatywy w regionie stworzyliśmy serwis internetowy dokumentujący działania w ramach Rządowego Programu na Rzecz Społeczności Romskiej na Dolnym Śląsku.
Pomagamy w budowie społeczeństwa obywatelskiego prowadząc cieszące się ogromną popularnością punkty bezpłatnych porad prawnych dla mieszkańców Wrocławia.

… i współpracę

W ramach kilkunastu prowadzonych rocznie projektów współpracujemy z jednostkami samorządu terytorialnego, administracją rządową i innymi organizacjami pozarządowymi, a także uniwersytetami i instytucjami kultury.

Więcej o tym, co robimy przeczytasz na naszych stronach:
www.fundacjaprom.pl
www.evs.wroclaw.pl
www.romarising.org
www.romopedia.pl