Robert Bladycz

Miejsce zamieszkania: Kamienna Góra

Wykształcenie: Wyższe magisterskie

Aktualnie wykonywany zawód

Członek Komisji Wspólnej Rządu ds. Mniejszości Narodowych i Etnicznych

Współprzewodniczący Zespołu ds. romskich przy MCiA,

Prezes Stowarzyszenia Asystentów Edukacji Romskiej w Polsce,

Asystent edukacji romskiej,

Kierownik świetlicy środowiskowej

Sukcesy zawodowe i życiowe

Zdobycie wyższego wykształcenia:

Socjolog – psychosocjolog,

Pedagog – magister pedagogiki ogólnej

Czy żyjesz tak jak byś sobie tego życzył/a?

Tak, choć ciągle stawiam sobie poprzeczki i cele.

Plany na przyszłość?

 Wybudować dom.

Motto życiowe, credo, życzenia…

„Śpieszmy się kochać ludzi – tak prędko odchodzą“.