Maria Delimata

Miejsce zamieszkania: Legnica

Wykształcenie: Podstawowe

Aktualnie wykonywany zawód

Asystent edukacji romskiej

Sukcesy zawodowe i życiowe

Zatrudnienie w szkole.

Czy żyjesz tak jak byś sobie tego życzyła?

Nie
Plany na przyszłość?

Skończyć szkołę, podnieść kwalifikacje zawodowe.

Motto życiowe, credo, życzenia…

Wyjechać do Anglii, być bliżej swoich synów i tam pracować.