Małgorzata Mirga-Tas

Miejsce zamieszkania: Czarna Góra

Wykształcenie: Wyższe

Aktualnie wykonywany zawód

Artysta – plastyk

Sukcesy zawodowe i życiowe

Najważniejsze jest to że się realizuję artystycznie: moje projekty artystyczne, Romski Pstryk, praca z dziećmi, ilustracje do książek. Moim wielkim sukcesem jest moja wspaniała rodzina, założenie grupy Romani Art. Projekty, w których się realizuję to przede wszystkim Romani Art. i Romski Pstryk oraz warsztaty z dziećmi.

Czy żyjesz tak jak byś sobie tego życzyła?

Tak, ponieważ robię w życiu to co naprawdę kocham.

Plany na przyszłość?

Dalej tworzyć, mieć wystawy, pokazywać swoje prace za granicami Polski.

Motto życiowe, credo, życzenia…

Żyć tak aby nigdy niczego nie żałować. Żyć w zgodzie z własnym sumieniem.