Lucyna Mirga

Miejsce zamieszkania: Prudnik

Wykształcenie: Średnie

Aktualnie wykonywany zawód

Instruktor kulturalno – oświatowy do spraw romskich

Sukcesy zawodowe i życiowe

Praca z dziećmi romskimi, promocja kultury romskiej w mojej miejscowości. Moja rodzina, która mnie wspiera przy moich projektach i pracy na rzecz środowiska romskiego.

Czy żyjesz tak jak byś sobie tego życzyła?

Tak, spełniły się moje marzenia robię w życiu to co zawsze chciałam.

Plany na przyszłość?

Dalej pracować na rzecz społeczności romskiej. Chciałabym, aby zmienił się stosunek do Romów większości społeczeństwa, aby oceniano Romów za to co robią.

Motto życiowe, credo, życzenia…

Bez pracy nie ma kołaczy.