Krzysztof Gil

Miejsce zamieszkania: Kraków

Wykształcenie: Wyższe

Aktualnie wykonywany zawód

Doktorant na ASP im. Jana Matejki w Krakowie

Sukcesy zawodowe i życiowe

Samodzielność finansowa, niezależność. Wystawy moich obrazów, średnio cztery w roku. Stypendium przyznane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Czy żyjesz tak jak byś sobie tego życzył?

Tak

Plany na przyszłość?

Znaleźć pracę, która będzie mi pozwalała na dalszy rozwój artystyczny. Rodzina, chciałbym założyć rodzinę.

Motto życiowe, credo, życzenia…

Żyć w zgodzie ze sobą.