Elżbieta Mirga-Wójtowicz

Miejsce zamieszkania: Kraków

Wykształcenie: Wyższe

Aktualnie wykonywany zawód

Urzędnik, pełnomocnik Wojewody

Sukcesy zawodowe i życiowe

Staż w Komisji Europejskiej w Brukseli. Udział  w Roma Access Program na CEU
w Budapeszcie. Praca jako pełnomocnik Wojewody Małopolskiego.
Jestem szczęśliwą żoną i mamą Emilki.

Czy żyjesz tak jak byś sobie tego życzyła?

Tak

Plany na przyszłość?

Rozwijać się życiowo i zawodowo, w kwestiach mniejszości narodowych i etnicznych.

Motto życiowe, credo, życzenia…

Żyć zgodnie ze sobą.