Agnieszka Caban

Miejsce zamieszkania: Lublin.

Wykształcenie: Wyższe.

Aktualnie wykonywany zawód

Doktorantka UMCS w Lublinie, redaktor „Kwartalnika Romskiego”; „kulturaenter.pl” – czasopismo internetowe.

Sukcesy zawodowe i życiowe

2008 – wyróżnienie w konkursie „Primus Inter Pares”, skończenie studiów magisterskich, praca nad doktoratem. Moja działalność na rzecz społeczności romskiej. Zorganizowanie dwóch festiwali kultury romskiej „Taboriada” w Lublinie. Praca w „Kwartalniku Romskim”.

Czy żyjesz tak jak byś sobie tego życzyła?

Tak, ponieważ robię to co zawsze chciałam robić.

Plany na przyszłość?

Skończyć pisać i obronić doktorat. Dalej pracować na rzecz mniejszości romskiej, odnosić sukcesy zawodowe.

Motto życiowe, credo, życzenia…

Należy zawsze podążać swoją drogą.