Izolda Kwiek

Miejsce zamieszkania: Ruda Śląska

Wykształcenie: Podstawowe

Aktualnie wykonywany zawód

asystent…, poetka, kierownik zespołu „Tabor” oraz „Mały Tabor” prezes stowarzyszenia Romów „Gandi”

Sukcesy zawodowe i życiowe

Udział jako aktorka w filmach „Czarne Serce”, „Komedianci z wczorajszej ulicy”. Członek jury Festiwalu Ciechocinek. Występy z moim zespołem w Europie i Polsce.
Wydanie 9 tomików moich wierszy. Rodzina moje dzieci i wnuki.

Czy żyjesz tak jak byś sobie tego życzyła?

Tak

Plany na przyszłość?

Wydawanie następnych tomików wierszy, dalsze koncertowanie – tak naprawdę żyję wtedy kiedy jestem na scenie.

Motto życiowe, credo, życzenia…

Bądź uczciwy i pracowity, ciepły, serdeczny dla ludzi a słońce ci zawsze świecić będzie i nigdy cię szczęście nie opuści.