Wywiady

Wywiad z Robertem Bladyczem

Robert Bladycz

Robert Bladycz – magister pedagogiki, zamieszkały w Kamiennej Górze, lider społeczności romskiej. Był członkiem Komisji Wspólnej Rządu ds. Mniejszości Narodowych i Etnicznych, Współprzewodniczącym Zespołu ds. romskich przy Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji. Prezes Stowarzyszenia Asystentów Edukacji Romskiej w Polsce, asystent edukacji romskiej.

Ilu Romów mieszka w Kamiennej Górze?
Robert Bladycz:
W mieście mieszka około 220 osób pochodzenia romskiego, w tym jest około 50 dzieci.

Jako asystent edukacji romskiej pracujesz z nimi wszystkimi?
RB:
Tak. W mieście jest jeden asystent, dlatego mam bardzo dużo pracy. Muszę pomagać pięćdziesięciorgu dzieciom, które uczęszczają do 5 kamiennogórskich szkół oraz trzech przedszkoli.

Co jest najważniejsze w pracy asystenta?
RB:
Przede wszystkim pomagać dzieciom w nauce, utrzymywać stałe kontakty z rodzicami oraz nauczycielami. Kontrolować postępy dzieci romskich w nauce. Przede wszystkim asystent powinien być mediatorem pomiędzy społecznością romską a społeczeństwem większościowym.

Czy udaje się to?
RB:
Oczywiście teraz rodzice dzieci romskich mi ufają, przychodzą do mnie ze wszystkimi problemami. To samo dotyczy nauczycieli, którzy wiedzą, że mogą zawsze otrzymać ode mnie pomoc. Początki jednak były trudne. Z jednej strony nieufność do nowego stanowiska oraz osoby, która je sprawuje oraz kompletny brak wiedzy czym tak naprawdę asystent powinien się zajmować. Dlatego powołaliśmy do życia Stowarzyszenie Asystentów Romskich w Polsce, które obecnie skupia 50 asystentów. Do najważniejszych zadań organizacji należy właśnie edukacja, rozwijanie kompetencji zawodowych naszych członków.

Sukcesy?
RB:
Tak. Nasi podopieczni dorastają i widać pierwsze efekty naszej pracy. W tym roku dwie uczennice kończą szkołę średnią, zdają maturę i idą na studia!

Prowadzisz również świetlicę środowiskową?
RB:
Tak. Na naszą świetlicę uczęszcza około 40 dzieci. Przede wszystkim skupiamy się na edukacji. Codziennie prowadzimy zajęcia wyrównawcze praktycznie z wszystkich przedmiotów szkolnych. Dyżury mają pedagog oraz logopeda. Te działania są bardzo ważne ponieważ nasze dzieci mają deficyty. Często rodzice są analfabetami i nie potrafią pomóc dzieciom w nauce. Organizujemy wyjścia, wycieczki oraz kolonie letnie.
Staram się jak mogę aby pomagać innym, aby moja praca miała sens.