Wywiady

Wywiad z Anną Gazdą

Anna Gazda – pracownik Centrum Informacji i Rozwoju Społecznego we Wrocławiu, od kilku lat związana ze społecznością romską. Koordynator  projektów ze środków tzw. „komponentu romskiego” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, realizowanych przez Gminę Wrocław: „Romowie i Gadziowie na jednym podwórku” oraz od roku 2012 „Różni obywatele, jedno miasto”.

 

Jest Pani pracownikiem Centrum Informacji i Rozwoju Społecznego, koordynatorem projektów skierowanych do społeczności romskiej we Wrocławiu? Jaką pomoc zaoferowaliście Romom?

Anna Gazda:

Projekt „Romowie i Gadziowie na jednym podwórku” finansowany przez Unię Europejską miał na celu aktywizację społeczno – zawodową społeczności romskiej we Wrocławiu. Prowadziliśmy kursy i szkolenia ułatwiające Romom odnalezienie się dzisiejszej rzeczywistości, kursy zawodowe. W ramach projektu prowadzono również poradnictwo: prawne, zdrowotne, edukacyjne. Nasze działania były również skierowane do administracji publicznej, do osób które w swojej pracy mają kontakt ze społecznością romską,. Odbyły się również działania kulturalne: festiwal filmów romskich oraz koncerty muzyki romskiej.

Ilu Romów wzięło udział w projekcie?

AG:

Około 160. Należy jednak zwrócić uwagę, że wiele z tych osób korzystało z różnych form pomocy oferowanych przez projekt?

Jaka jest rola koordynatora w takim projekcie ?

AG:

Koordynator jest osobą od wszystkiego. Nie tylko zajmuje się bieżącym zarządzaniem projektem: dokumentacją związaną z realizacją projektu, sprawami finansowymi, ale również sprawami kadrowymi, merytorycznymi oraz musi na bieżąco rozwiązywać wszystkie problemy. W mojej sytuacji dochodzi jeszcze dodatkowa sprawa, a mianowicie funkcjonowanie projektu w ramach Gminy Wrocław.

Ja wyglądała współpraca ze społeczności Romską?

AG:

Bardzo dobrze. Jestem pewna, że nasza oferta zainteresowała Romów. Dowodem na to jest frekwencja na warsztatach, szkoleniach, poradach. Dla mnie wielkim sukcesem jest sytuacja, kiedy po zakończeniu przedsięwzięcia Romowie sami są zainteresowani udziałem w następnych tego typu projektach. Początkowa nieufność zniknęła. Ja uważam, że obie strony się „otworzyły” te osoby które realizują projekt oraz te, które z niego korzystały.

W najbliższym czasie rusza nowy projekt. Mogłabyś coś o nim powiedzieć.

AG:

Tak naprawdę będzie to kontynuacja poprzednich działań, a więc aktywizacja zawodowa, integracja społeczna Romów, szkolenia dla administracji publicznej. Projekt jest trochę inaczej skonstruowany, wynika to z dotychczasowych doświadczeń. Rozszerzyliśmy ofertę poradnictwa, na które jest bardzo duże zainteresowanie, przede wszystkim prawne
i socjalne. Pojawi się poradnictwo logopedyczne, psychologiczne dla dzieci. Powstanie klub samopomocowy dla Romów, w którym oprócz wymiany doświadczeń będziemy się starać zapraszać pracowników socjalnych, prawników, specjalistów. Będziemy się starać zainteresować współpracą z nami pracodawców i wspólnie z nimi organizować praktyki
i szkolenia dla naszych podopiecznych.

Jestem przekonana, że tym razem nasza oferta będzie jeszcze bardziej atrakcyjna dla wrocławskich Romów.