Artykuły

Wybrana literatura dotycząca Romów

 

Balkowski J., Różycka M., Romowie – historia w obrazkach, Wrocław 2010.

Balvin J., Kwadrans Ł. (red.), Situation of Roma Minority in Czech, Poland and Slovakia, Wrocław 2009.

Balvin J., Kwadrans Ł. (red.), Situation of Roma Minority in Czech, Hungary, Poland and Slovakia. vol.1, Wrocław 2010.

Balvin J., Kowalczyk  M.E., Kwadrans Ł. (red.), Situation of Roma Minority in Czech Republic, Hungary, Poland and Slovakia. vol.2,  Wrocław 2011.

Balvin J., Kwadrans Ł. (red.), Situation of Roma Minority in Czech Republic, Hungary, Poland and Slovakia. vol.3,  Wrocław 2012.

Bartosz A., Tabor Pamięci Romów. Roma Caravan Memorial, Tarnów 2003.

Bartosz A., Nie bój się Cygana. Na dara Romestar, Sejny 2004.

Bartosz A., Amen Roma. My Romowie, Tarnów 2011.

Czureja Deki M., Potępienie Miklosza, czyli tajemnice Króla Czardasza. Autobiografia skrzypka romskiego, Poznań 2009.

Dębski J., Talewicz-Kwiatkowska J. (red.), Prześladowania i masowa zagłada Romów podczas II Wojny Światowej w świetle relacji i wspomnień, Warszawa 2007.

Dróżdż – Balkowska M.(red.), Romowie. Dzieci świata – niecodzienny poradnik dla nauczycieli, Wrocław 2012.

Dudra S., Nitschke B., Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce po II wojnie światowej, Kraków 2010.

Ficowski J., Cyganie polscy. Szkice historyczno-obyczajowe, Warszawa 1953.

Ficowski J., Cyganie na polskich drogach, Kraków Wrocław 1986.

Ficowski J., Cyganie w Polsce. Dzieje i obyczaje, Warszawa 1989.

Fraser A., Dzieje Cyganów, Warszawa 2001.

Gerlich M. G., Romowie. Przekraczanie granic własnego świata, Oświęcim 2001.

Gerlich M. G., Pozostaniemy Romami, Oświęcim 2004.

Gierliński K., Profesje romskie, Wrocław 2012.

Godlewska-Goska M. , Kopańska J.,  Życie w dwóch światach. Tożsamość współczesnych Romów, Warszawa 2011

Horyń J. (red.), Teraźniejszość i przyszłość edukacji społeczności romskiej, Radom 2010.

Horyń J. (red.), Edukacja międzykulturowa – przełamywanie barier społecznych w szkole, Radom 2012.

Horyń J., Maciejewski J. (red.), Społeczeństwo wielokulturowe wyzwaniem w pracy nauczyciela andragoga, Wrocław 2010.

Kapralski S., Naród z popiołów. Pamięć zagłady a tożsamość Romów, Warszawa 2012.

Kondusza W., Legniccy Cyganie – Romowie, Legnica 2006.

Kowarska A., Szkice o tańcach Romów, Oświęcim 2004.

Kowarska A., Polska Roma – tradycja i nowoczesność, Warszawa 2005.

Krzyżanowski P., Pytlak G., Bończuk L., Cyganie. Mity i fakty, Gorzów Wielkopolski 2002.

Kwadrans Ł., Edukacja Romów. Studium porównawcze na przykładzie Czech, Polski i Słowacji, Wrocław Wałbrzych 2008.

Kwiatkowski R., Gruszczyński L., Pawela H., Pasternak J. (red.), Opis położenia społecznego Romów w Polsce, Katowice-Oświęcim 1999.

Lubecka A., Tożsamość kulturowa Bergitka Roma, Kraków 2005.

Milewski J., Dym się rozwiewa, Poznań 2008.

Milewski J., Romowie. Przyszłość bez uprzedzeń, Suwałki 2009.

Milewski J. (red.), Romowie – bliskie spotkania: przewodnik metodyczny dla nauczycieli szkół średnich, Suwałki 2003.

Milewski J. (red.), Romowie: co każdy nauczyciel wiedzieć powinien, Suwałki 2004.

Mirga A., Mróz L., Cyganie. Odmienność i nietolerancja, Warszawa 1994.

Mróz L., Geneza Cyganów i ich kultury, Warszawa 1992.

Mróz L., Dzieje Cyganów – Romów w Rzeczypospolitej XV – XVIII w., Warszawa 2001.

Mróz L., Od Cyganów do Romów. Z Indii do Unii Europejskiej, Warszawa 2007.

Nowicka E. (red.), Sytuacja Romów w Polsce. U nas dole i niedole, Kraków 1999.

Ostałowska L., Cygan to Cygan, Warszawa 2000.

Ostałowska L., Farby wodne, Wołowiec 2011.

Paleczny T., Talewicz-Kwiatkowska J., Tożsamość kulturowa Romów w procesach globalizacji, Kraków 2008.

Paszko A. (red.), Polityka wspierania romskiej mniejszości etnicznej na rynku pracy, Kraków 2010.

Schmidt H. G., Jadą Cyganie! Śladami Romów po Europie, Warszawa 2011.

Syrnyk J. (red.), Aparat bezpieczeństwa Polski Ludowej wobec mniejszości narodowych i etnicznych oraz cudzoziemców, Warszawa 2009.

Szyszlak T. (red.), Kwestia romska w polityce państw Europy Środkowej i Wschodniej, Wrocław 2011.

Szyszlak T. (red.), Kwestia romska w polityce państw i w stosunkach międzynarodowych, Wrocław 2012.

Weigl B. (red.), Romowie 2009. Między wędrówką a edukacją, Warszawa 2009.

Weigl B., Formanowicz M. (red.), Romowie 2007. Od edukacji młodego pokolenia do obrazu w polskich mediach, Warszawa 2007.

Weigl B., Różycka M. (red.), Romowie 2011. Życie na pograniczu, Warszawa 2011.

Wiśniewski M., Rudowski M., Drom-Droga. Historia Romów w Europie, Wrocław 2010.

Wójcik P., Cyganie z obu stron Karpat, Warszawa 2000.