Artykuły

Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce – część II

Niemcy – najliczniejsza mniejszość narodowa zamieszkująca Polskę. Podczas przeprowadzonego w 2011 r. narodowego spisu powszechnego narodowość niemiecką zadeklarowało 144 238 obywateli polskich. Najwięcej przedstawicieli tej mniejszości zamieszkuje województwo opolskie (ponad 78 tysięcy osób) oraz województwo śląskie
(około 35 tysięcy osób). W roku szkolnym 2012/2013 języka niemieckiego uczyło się
w 589 placówkach oświatowych 38 783 uczniów należących do tej mniejszości. Przedstawiciele mniejszości niemieckiej są w większości katolikami, a tylko nieliczni (głównie zamieszkujący województwa Polski północnej) deklarują przynależność do Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego. Najważniejszą organizacją tej mniejszości jest Związek Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce – Związek reprezentuje 9 Towarzystw Społeczno–Kulturalnych działających w 9 województwach
i ok. 600 kół terenowych.

Ormianie – mniejszość narodowa, do której przynależność podczas przeprowadzonego w 2011 r. narodowego spisu powszechnego zadeklarowało 1684 obywateli
(w województwie mazowieckim – 403 osoby, śląskim – 167 osób, małopolskim – 155 osób. Kolonie ormiańskie powstałe około XI w. na Rusi Kijowskiej (Lwów, Łuck, Kamieniec Podolski) weszły w skład państwa Polskiego za panowania Kazimierza Wielkiego.
W latach 90–tych XX wieku na terenach Polski osiedliła się stosunkowo liczna grupa migrantów z terenu Republiki Armenii. Największe skupiska polskich Ormian znajdują się w Warszawie i Krakowie. Ważnym centrum kulturalnym mniejszości ormiańskiej są też Gliwice. W roku szkolnym 2012/2013 języka ormiańskiego uczyło się w 4 placówkach oświatowych 54 uczniów należących do tej mniejszości. Przedstawiciele mniejszości ormiańskiej przeważnie są katolikami obrządku ormiańskiego lub łacińskiego albo należą do Apostolskiego Kościoła Ormiańskiego.

Romowie/Cyganie – mniejszość etniczna, do której przynależność podczas przeprowadzonego w 2011 r. narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań zadeklarowało 16 725 obywateli polskich (wedle danych poprzedniego narodowego spisu powszechnego z 2002 r. liczebność mniejszości romskiej wynosiła 12 731 osób),
w tym: w województwie dolnośląskim – 2 028 osób (według narodowego spisu powszechnego z 2002 r. – 1319), małopolskim – 1735 (według narodowego spisu powszechnego z 2002 r. – 1 678), śląskim – 1733 (według narodowego spisu powszechnego z 2002 r. – 1189). Romowie w Polsce należą do pięciu grup: najliczniejszą jest grupa Bergitka Roma, kolejne to Polska Roma, Lowarzy, Kelderasze oraz niewielka grupa Sinti.

Rosjanie – mniejszość narodowa, do której przynależność podczas przeprowadzonego
w 2011 r. narodowego spisu powszechnego zadeklarowało 8796 obywateli (województwo mazowieckie – 1950 osób , dolnośląskim – 861 osób, śląskim – 829 osób). Rosjanie mieszkający w Polsce wywodzą się głównie z kolejnych fal migracyjnych, podczas których przybywali do Polski. Mniejszość rosyjska nie ma swoich przedstawicieli
w Parlamencie. Osoby reprezentujące tę mniejszość nie kandydowały w wyborach samorządowych przeprowadzonych w 2010 r.