Zenon Bołdyzer

Miejsce zamieszkania: Kraków

Wykształcenie: Zawodowe (elektromechanik samochodowy)

Aktualnie wykonywany zawód

Prezes Towarzystwa

Sukcesy zawodowe i życiowe

20 lat prowadzę zespół, pracuje w szkole pomagam dzieciom romskim i nie romskim.

Czy żyjesz tak jak byś sobie tego życzył?

Nie, chciałbym podróżować, żyć w taborze jak moi ojcowie.

Plany na przyszłość?

Chcę w Krakowie zorganizować Dni Kultury Romskiej, pracować z zespołem mieć tourne po świecie.

Motto życiowe, credo, życzenia…

Abym do końca życia mógł coś robić, najgorsza jest bezczynność.