Teresa Mirga

Miejsce zamieszkania: Zabrze

Wykształcenie: podstawowe

Aktualnie wykonywany zawód

Asystent edukacji romskiej

Sukcesy zawodowe i życiowe

Moja praca z dziećmi i młodzieżą, prowadzenie zespołu „Ciercheń Roma” od 3 lat.

Czy żyjesz tak jak byś sobie tego życzyła?

Tak
Plany na przyszłość?

Chcę podjąć naukę w szkole średniej. Nadal pracować w szkole i prowadzić zespół.

Motto życiowe, credo, życzenia…

Zależy mi na tym, aby Romowie się uczyli i rozwijali jako społeczność.