Tadeusz Krzyżanowski

Miejsce zamieszkania: Bydgoszcz

Wykształcenie: Średnie

Aktualnie wykonywany zawód

Asystent edukacji romskiej

Sukcesy zawodowe i życiowe

Moja firma budowlana, obecnie praca w szkole z dziećmi.

Czy żyjesz tak jak byś sobie tego życzył?

Tak

Plany na przyszłość?

Budowa własnego domu.

Motto życiowe, credo, życzenia…

Najważniejsza w życiu jest uczciwość oraz pamiętanie o tym, że się jest Cyganem.