Stanisława Mirga

Miejsce zamieszkania: Czarna Góra

Wykształcenie: Wyższe

Aktualnie wykonywany zawód

Nauczyciel

Sukcesy zawodowe i życiowe

Udział i realizacja kilku ciekawych, potrzebnych projektów związanych z edukacją dzieci; kształcenie umiejętności porozumiewania się dzieci romskich w języku polskim.

Czy żyjesz tak jak byś sobie tego życzyła?

Generalnie tak.

Plany na przyszłość?

Nie mówię o planach na przyszłość, ponieważ wtedy się nie spełniają.

Motto życiowe, credo, życzenia…

Nikomu nie szkodzić i spełniać swoje marzenia.