Stanisław Brygida

Miejsce zamieszkania: Wrocław

Wykształcenie: Podstawowe

Aktualnie wykonywany zawód

Pomocnik Kucharza

Sukcesy zawodowe i życiowe

Jeszcze nie osiągnąłem żadnych, (moja rodzina).

Czy żyjesz tak jak byś sobie tego życzył?

Raczej tak.

Plany na przyszłość?

Chciałbym pracować jako spawacz.

Motto życiowe, credo, życzenia…

Najważniejsza jest rodzina.