Robert Doliński

Miejsce zamieszkania: Gorzów Wielkopolski

Wykształcenie: Podstawowe

Aktualnie wykonywany zawód

Kierownik świetlicy dla dzieci, kierownik artystyczny festiwalu Ogólnopolskiego Romsko – Polskiego. Kierownik zespołu dziecięcego „Romani Ciercheń”, instruktor tańca.

Sukcesy zawodowe i życiowe

Festiwal, zespoły. Moja rodzina. Prezes Stowarzyszenia Związek Romów Polskich oddział
w Gorzowie.

Czy żyjesz tak jak byś sobie tego życzył?

Na pewno nie!

Plany na przyszłość?

Kontynuacja mojej pracy zawodowej.

Motto życiowe, credo, życzenia…

Prawda ponad wszystko. Być w życiu człowiekiem szczerym.