Krystyna Markowska

Miejsce zamieszkania: Pabianice

Wykształcenie: Średnie

Aktualnie wykonywany zawód

Asystent kierownika projektu „Edukacja – lepsze jutro”

Sukcesy zawodowe i życiowe

Realizuję duży projekt unijny. Udało mi się zintegrować lokalną społeczność romska, współpraca dobra pomiędzy Romami i Polakami.

Czy żyjesz tak jak byś sobie tego życzyła?

Tak

Plany na przyszłość?

Dalej realizować projekty, których celem będzie usamodzielnienie młodych ludzi. Promocja edukacji aby młode pokolenie było samodzielne, niezależne, aby młodzi ludzie nie wyjeżdżali za pracą z Polski.

Motto życiowe, credo, życzenia…

Być człowiekiem.