Krystyna Gil

Miejsce zamieszkania: Kraków

Wykształcenie: Zawodowe

Aktualnie wykonywany zawód

Emeryt, Prezes Stowarzyszenie Kobiet Romskich w Polsce

Sukcesy zawodowe i życiowe

Praca na rzecz dzieci. Moje Stowarzyszenie pomoc dla Romów i nie Romów. Najuboższym rodzinom polskim i romskim. Moja rodzina i moje dzieci, wnuki, prawnuki.

Czy żyjesz tak jak byś sobie tego życzyła?

Raczej tak.

Plany na przyszłość?

Jak tylko zdrowie pozwoli chcę dalej prowadzić stowarzyszenie i pomagać potrzebującym.

Motto życiowe, credo, życzenia…

Jak najwięcej zdrowia aby pomagać ludziom. Moim marzeniem jest stworzyć „wioskę cygańską”, aby ludzie mogli zobaczyć jak kiedyś żył nasz naród.