Karolina Kwiatkowska

Miejsce zamieszkania: Radom

Wykształcenie: Wyższe

Aktualnie wykonywany zawód

Asystent… asystent zawodowo – socjalny, trenerka tańca, dziennikarka, kulturoznawca, redaktor naczelny „Rom po Drom”

Sukcesy zawodowe i życiowe

Największym moim sukcesem jest moja rodzina. Pomoc mojemu tacie – Stanisławowi Stankiewiczowi – od wieku 15 lat w działalności na rzecz społeczności romskiej w Polsce. Jako jedyna polska Romka byłam rzecznikiem prasowym organizacji rządu ERTF European Roma Travelers Forum. Pomoc dzieciom romskim w Radomiu – dzięki mojej pracy czują się pewniej są bardziej otwarte.

Czy żyjesz tak jak byś sobie tego życzyła?

Tak

Plany na przyszłość?

Mam ich mnóstwo! Chciałabym dobrze wychować moje dzieci, aby się nie wstydziły tego że są Romami. Dalej działać na rzecz społeczności romskiej.

Motto życiowe, credo, życzenia…

Moja rodzina jest dla mnie najważniejsza.