Karol Sadowski

Miejsce zamieszkania: Włocławek

Wykształcenie: Podstawowe

Aktualnie wykonywany zawód

Rencista, prezes SMNR „RU” oraz sekretarz …

Sukcesy zawodowe i życiowe

Organizacja pierwszego festiwalu Kultury Romskiej w Ciechocinku w roku 1995 lub 1996. Działalność mojego Stowarzyszenia nieprzerwanie od roku 1994, organizacja bardzo wielu działań na rzecz społeczności romskiej w Polsce i Europie, oraz wsparcie lokalnej społeczności we Włocławku.

Czy żyjesz tak jak byś sobie tego życzył?

Nie

Plany na przyszłość?

Dalej prowadzić Stowarzyszenie, pracować nad zmianą wizerunku Romów w Polsce.

Motto życiowe, credo, życzenia…

Jak najwięcej pomagać społeczności romskiej. Wszyscy ludzie są równi w oczach Boga.