Karol Kwiatkowski

Miejsce zamieszkania: Radom

Wykształcenie: Wyższe

Aktualnie wykonywany zawód

Asystent edukacji romskiej, biznesmen, dziennikarz, trener szkolenia, prezes Stowarzyszenia Centralna Rada Romów, Centrum Doradztwa i Informacji dla Romów
w Polsce.

Sukcesy zawodowe i życiowe

Założenie i kierowanie Stowarzyszenia „Romano Waśt” w Radomiu. Moja praca na rzecz Romów w Centralnej Radzie Romów przy Ministerstwie Cyfryzacji. Uczestnictwo w grupie roboczej, która doprowadziła do uchwalenia przez Sejm Rzeczpospolitej Polskiej 2 sierpnia Dniem Zagłady Romów i Sinti. Wielkim sukcesem jest zmiana podejścia społeczeństwa do spraw i problemów mniejszości romskiej w Radomiu. Moja praca z dziećmi w szkole jako asystent. Oczywiście moja rodzina: moja cudowna żona, moi synowie oraz moja córka na którą czekamy – urodzi się w czerwcu 2012 roku.

Czy żyjesz tak jak byś sobie tego życzył?

To jest trudne pytanie. Realizuje się w tym co robię, jestem zadowolony ze swego życia,
staram się aby było lepiej.

Plany na przyszłość?

Mam nadzieję, że moja dalsza praca i wielu innych ludzi przynajmniej w części zmienią stereotypy panujące w społeczeństwie większościowym.

Motto życiowe, credo, życzenia…

Należy oceniać ludzi przez pryzmat ich cech osobistych a nie rasowych.