Karol Gierliński

Miejsce zamieszkania: Międzyrzecz.

Wykształcenie: Wyższe.

Aktualnie wykonywany zawód

Emeryt.

Sukcesy zawodowe i życiowe

Moje książki, promocja kultury romskiej, najbliższy mi jest elementarz dla dzieci romskich, moi synowie i moje wnuki, moje wiersze.

Czy żyjesz tak jak byś sobie tego życzył?

Bez wątpienia tak.

Plany na przyszłość?

Kontynuacja działalności twórczej.

Motto życiowe, credo, życzenia…

Robić swoje. W życiu trzeba być przede wszystkim człowiekiem. Cygan, który się nie zachowuje jak człowiek przynosi mi wstyd.