Jerzy Horniak

Miejsce zamieszkania: Polkowice

Wykształcenie: Podstawowe

Aktualnie wykonywany zawód

Prezes Stowarzyszenia

Sukcesy zawodowe i życiowe

Założenie Stowarzyszenia

Czy żyjesz tak jak byś sobie tego życzył?

Jeszcze nie.

Plany na przyszłość?

Rozwinięcie Stowarzyszenia.Wybudowanie centrum kultury romskiej w Polkowicach.

Motto życiowe, credo, życzenia…

Chciałbym, aby Romom żyło się lepiej.