Izabela Jaśkowiak

Miejsce zamieszkania: Kraków

Wykształcenie: Wyższe

Aktualnie wykonywany zawód

Asystent edukacji dzieci romskich, prezes stowarzyszenia Marangos

Sukcesy zawodowe i życiowe

Soliana – moja córka

Czy żyjesz tak jak byś sobie tego życzyła?

Tak

Plany na przyszłość?

Mieć pieniądze na życie, być szczęśliwym wychować córkę.

Motto życiowe, credo, życzenia…

Być szczęśliwym