Grażyna Siwak

Miejsce zamieszkania: Lubań

Wykształcenie: Podstawowe

Aktualnie wykonywany zawód

Asystent edukacji romskiej

Sukcesy zawodowe i życiowe

Największym sukcesem jest pomoc dzieciom, pilnowanie aby się uczyły, kończyły szkołę, miały dobry zawód. Wielkim sukcesem jest zdobycie szacunku wśród Polaków w mojej miejscowości, kiedy zaczynałem pracować w szkole.

Czy żyjesz tak jak byś sobie tego życzyła?

Na pewno tak!

Plany na przyszłość?

Wykształcić własne dzieci, aby miały dobrą pracę, aby miały lżej w życiu niż ja.

Motto życiowe, credo, życzenia…

Zrobić wszystko aby moja rodzina żyła lepiej, dawać sobą dobry przykład dla innych.