Edyta Jaśkowiak

Miejsce zamieszkania: Kraków

Wykształcenie: Średnie, studentka

Aktualnie wykonywany zawód

Asystent zawodowo socjalny

Sukcesy zawodowe i życiowe

Jestem członkiem międzynarodowej sieci TERDIPE, działam w stowarzyszeniu Harangos. Gra w teatrze, ukończony kurs instruktora flamenco. Moje studia, kończę pedagogikę na Akademii Krakowskiej, praca z dziećmi na świetlicy.

Czy żyjesz tak jak byś sobie tego życzyła?

Zawsze mogłoby być lepiej.

Plany na przyszłość?

Skończyć studia, chciałabym dalej pracować z dziećmi, zostać nauczycielem, chciałabym mieć własne przedszkole.

Motto życiowe, credo, życzenia…

Nie poddawać się.