Edward Sabo i Zbigniew Szubert

Imię i nazwisko: Edward Sabo i Zbigniew Szubert

Miejsce zamieszkania: Zielona GóraZielona Góra – Berlin

Wykształcenie: Podstawowe/Średnie

Aktualnie wykonywany zawód

E.S. Deweloper (sprzedaż nieruchomości)
Z.S. Sprzedaż nieruchomości

Sukcesy zawodowe i życiowe

E.S. Moja rodzina, moje dzieci. Ułożenie i stworzenie systemu pracy w mojej firmie.
Z.S. Moja rodzina. Moja firma, moja działalność gospodarcza.

Czy żyjesz tak jak byś sobie tego życzył?

E.S. Tak oczywiście
Z.S. Tak, ale chciałbym aby wszystkim Romom na całym świecie żyło się godniej.

Plany na przyszłość?

E.S. Wykształcić dzieci. Mieć pracę która da mi szczęście.
Z.S. Mieć więcej czasu wolnego dla rodziny.

Motto życiowe, credo, życzenia…

E.S. Dąż do mądrości, a znajdziesz szczęście.

Z.S. Nikomu kasza manna z nieba nie spadnie, a na swój sukces trzeba ciężko pracować.