Andrzej Walawski

Miejsce zamieszkania: Bystrzyca

Wykształcenie: Zawodowe

Aktualnie wykonywany zawód

Pastor chrześcijańskiej wspólnoty zielonoświątkowej.

Sukcesy zawodowe i życiowe

Nie przypisuję sobie sukcesów tylko Bogu. To Bóg wyznacza mi zadania.

Czy żyjesz tak jak byś sobie tego życzył?

Tak

Plany na przyszłość?

Chciałbym głosić ewangelię Romom w Czechach.

Motto życiowe, credo, życzenia…

W życiu kieruję się miłością do ludzi. Życzyłbym sobie aby w moim Kościele byli nie tylko Romowie ale wszystkie narodowości.