Adela Głowacka

Miejsce zamieszkania: Radom

Wykształcenie: Średnie

Aktualnie wykonywany zawód

Członek stowarzyszenia „Romano Waśt”, działacz społeczny

Sukcesy zawodowe i życiowe

Moja działalność społeczna. Największym moim sukcesem było zjednanie sobie lokalnej społeczności romskiej oraz jej aktywizacja.

Czy żyjesz tak jak byś sobie tego życzyła?

Tak

Plany na przyszłość?

Powstanie Romano – Kher (Cygański Dom) Kultura i Edukacja. Centrum dla Romów o którego powstanie zabiegam od prawie 6-7 lat.

Motto życiowe, credo, życzenia…

Pomagać ludziom – dobro zawsze wraca do człowieka.