Stanisław Szoma

Miejsce zamieszkania: Lubań Śląski

Wykształcenie: Podstawowe

Aktualnie wykonywany zawód

Prezes Stowarzyszenia Romów

Sukcesy zawodowe i życiowe

Prowadzenie z sukcesami Stowarzyszenia, realizacja projektów dla lokalnej społeczności. Start w wyborach na radnego miasta Lubania w roku 2010. Wielkim sukcesem były szkolenia dla Romów, gdzie zdobyli umiejętności, mają większą szansę na pracę i normalne życie.

Czy żyjesz tak jak byś sobie tego życzył?

Tak jestem szczęśliwy, że pomagam ludziom.

Plany na przyszłość?

Chcę być radnym Lubania, pracować na rzecz lokalnej społeczności zarówno dla Polaków i Romów.

Motto życiowe, credo, życzenia…

Chciałbym żyć w pokoju. (Bardzo wierzę w Boga)