Mieczysław Dymientow „Don Hamlet”

Miejsce zamieszkania: Włocławek

Wykształcenie: Podstawowe

Aktualnie wykonywany zawód

Muzyk, solista

Sukcesy zawodowe i życiowe

Moje dzieci i wnuki, wydanie własnej płyty.

Czy żyjesz tak jak byś sobie tego życzył?

Tak, zdecydowanie.

Plany na przyszłość?

Rozwijać, nagrać kolejne płyty, uruchomić Centrum Kultury Romskiej.

Motto życiowe, credo, życzenia…

Żyć długo, dbać o to, aby kultura romska nie zginęła.