Aktualności

romopedia.pl

Kim są Lowarzy? Co oznacza Sasytka Roma? Skąd pochodzą Romowie? Między innymi na te pytania znajdziemy odpowiedź w Romopedii – romskiej encyklopedii dostępnej online. Platforma powstała w ramach kampanii społecznej „Jedni z wielu”, będzie zawierała 100 kluczowych haseł dla historii, kultury i życia współczesnych Romów. Janusz Balkowski jest odpowiedzialny za opiekę merytoryczną oraz konsultacje faktograficzne. Za redakcję Romopedii odpowiada dr Łukasz Kwadrans, który przybliży nam ideę projektu.

Czy taki projekt jak Romopedia jest potrzebny?

Łukasz Kwadrans: Projekty popularyzujące wiedzę są współcześnie niemal konieczne. Żyjemy w “społeczeństwie obrazkowym”, w którym skróty myślowe, piktogramy dominują.
Szczególnie ważne jest poznanie “innych” w związku z coraz większą dynamiką przemian społecznych nie tylko w naszym kraju. Natomiast Romowie są prawdopodobnie wciąż najmniej znaną grupą etniczną zamieszkującą w Europie. Romopedia jest dobrym uzupełnieniem kampanii
społecznej „Jedni z Wielu”.

Jakie przykładowe hasła będzie zawierała?

Długo zastanawialiśmy się nad doborem haseł, ich objętością, strukturą. Mamy nadzieję, że zrobiliśmy to odpowiednio. Wiele z nich funkcjonuje już w przestrzeni internetowej, jednak zostały doprecyzowane, sformułowane w możliwie przystępnej formie.
Dodatkowo pojawia się wiele informacji na temat Romów, które mogą zainteresować osoby mające niewielką wiedzę na temat tej społeczności, a także posługujące się jedynie stereotypami. Mamy zatem opis poszczególnych grup romskich, elementów kultury, historii, ale także współczesnych problemów Romów.

Czym kierował się Pan przy wyborze haseł?

Potrzebą wyjaśnienia problemów w związku z funkcjonującymi stereotypami na temat Romów. Przekazaniem podstawowych informacji, wiedzy na temat tej społeczności.
Ustaliliśmy z Zespołem Redakcyjnym setkę takich podstawowych informacji/haseł.
Nie chcieliśmy opisywać jedynie kultury, historii i tradycji, ale również wskazać na współczesne problemy, instytucje, wydarzenia. Celem podstawowym jest pokazanie, że Romowie są interesującą grupą, odmienną kulturowo, ale nie trzeba się ich bać, tylko podjąć próbę poznania, a nawet oswojenia się z ich odrębnością.

Do kogo jest skierowany ten projekt?

Do Pani, do mnie, to naszych znajomych, bliskich, do każdego. Przede wszystkim do przedstawicieli “społeczeństwa większości”, do osób mających skąpą lub żadną wiedzę na temat Romów. Jednak również dla osób, które chciałyby uzupełnić swoje informacje o Romach, poszukują ciekawostek, wykazują zainteresowanie grupami odmiennymi kulturowo, czy samymi Romami.

Jaką pełnił Pan w nim rolę?

Kibicuję całej kampanii społecznej od jej samego początku, biorę udział w części badawczej i publikacyjnej. Jestem członkiem zespołu redakcyjnego a jednocześnie współautorem haseł, propagatorem samej idei kampanii „Jedni z wielu”.
Zapraszam do odwiedzania witryny:
www.romopedia.pl