Aktualności

Ambasador Kampanii “Jedni z wielu”

Dnia 13 września Poseł do Parlamentu Europejskiego Pani Lidia Geringer de Oedenberg została oficjalnie Ambasadorem Kampanii “Jedni z wielu”.
Bardzo dziękujemy za poparcie i rozpowszechnianie idei naszej kampanii społecznej.