Wywiady

Wywiad z Agnieszką Caban

Agnieszka Caban (urodzona w roku 1984 w Lublinie) – doktorantka na Uniwersytecie Marii Curie – Składowskiej w Lublinie, redaktor „Kwartalnika Romskiego”, organizator festiwalu kultury romskiej „Taboriada” w Lublinie. Od wielu lat realizuje działania skierowane do społeczności romskiej w Polsce.

Czy widzi pani jakieś pozytywne zmiany, które nastąpiły w społeczności romskiej w ostatnich 10 – 12 latach, w okresie realizacji Programu na Rzecz Społeczności Romskiej w Polsce?

Agnieszka Caban:

Zauważam wiele pozytywnych zmian. Przede wszystkim większa aktywność
i zaangażowanie społeczne organizacji romskich. Romowie wiedzą, że mogą liczyć na wsparcie, które skierowane jest w szczególności do nich. Kolejna sprawa to ukazywanie pozytywnego wizerunku Romów właśnie dzięki zaangażowaniu w działalność, nawet jeśli dotyczy wyłącznie społeczności romskiej. Ponadto popularyzowanie kultury romskiej i dobrych przykładów współpracy romsko – polskiej. Oczywiście na pewno istnieją policzalne efekty, np. ilu dzieciom zapewniono wyprawki do szkół, ile zrobiono remontów w domach romskich, ile zrealizowano działań kulturalnych, itp.  To już one świadczą o ogromnie pracy jaka została przez te lata wykonana.

Co dalej ? Co według pani powinno być robione w przyszłości, aby było coraz lepiej?

AC:
Jeżeli chodzi o program to chciałabym, aby była większa dostępność do środków, np. skierowanych na poprawę warunków bytowych. Wiem, ze w wielu miastach sytuacja wygląda tak, że mimo szczerych chęci, nie ma w budżetach pieniędzy na wkład/dopłatę do remontów. Wiele rodzin romskich nadal żyje w bardzo ciężkich warunkach. Uważam również, ze pomimo dobrego programu stypendialnego dla uczniów i studentów romskich powinien być również fundusz socjalny, warunkowany wypełnianiem obowiązku szkolnego. Z pewnością zwiększyłoby to szanse dzieci i młodzieży romskiej na uzyskanie edukacji.

Czy działania skierowane do społeczności romskiej w Polsce mają sens
i przynoszą efekty ?

AC:
Uważam, że w 100% takie programy, nawet jak nie od razu, przynoszą wymierne efekty, to zmieniają mentalność Romów i Polaków. Przynoszą doświadczenie, pokazują dobre wzorce, integrują. Bardzo się cieszę, że mogę uczestniczyć w takich działaniach.