Artykuły

“Fundacja Prom integruje” – Gazeta Wrocławska

Artykuł ukazał się dnia 27.04.2012 w Gazecie Wrocławskiej

“Romskie Odrodzenie” – pod takim hasłem Fundacja Integracji Społecznej “Prom”
prowadzi projekt, którego celem jest wzrost zatrudnienia oraz integracja społeczna
Romów w Polsce.
- Naszym zadaniem jest zmiana postaw mieszkańców miast objętych projektem
w stosunku do Romów. Może ona przełożyć się na polepszenie ich sytuacji społeczno-ekonomicznej – podkreśla Karolina Zwierzyńska, koordynator projektu.

Program realizowany będzie w formie bezpośredniej w kilku miastach Dolnego Śląska: Wrocławiu, Wałbrzychu, Głogowie, Legnicy, Świebodzicach i Kłodzku. Obejmie działania mające na celu bezpośrednie wsparcie Romów w zakresie szkoleń, staży czy porad socjalno-prawnych, by coraz lepiej radzili sobie na polskim rynku pracy. Ma służyć także kampanii informacyjno-promocyjnej, która pokazuje, że Romowie są częścią lokalnej społeczności, żyją obok nas, pracują lub chcą pracować, zapisują dzieci do polskich szkół.

Do społeczności romskiej ma nas zbliżyć między innymi wystawa fotograficzna poświęcona Romom, którzy osiągają sukcesy społeczno-zawodowe, i których codzienne życie odbiega od powszechnych stereotypów. Autorem zdjęć będzie współpracujący z fundacją fotograf Chad Evans Wyatt , który już dwa lata temu, włączając się w polską edycję projektu Roma Rising, sfotografował prowadzących niestereotypowe życie dolnośląskich Romów, w tym m.in. nauczyciela, prawnika, pastora i przedsiębiorcę. Teraz przyjedzie do Polski, by na terenie całego kraju fotografować kolejnych przedstawicieli społeczności romskiej. Przeprowadzone z nimi rozmowy zostaną włączone do upamiętniającego wystawę albumu, który również stanie się jednym w elementów kampanii.

Fundacja Integracji Społecznej “Prom” także wśród dzieci dba o integrację społeczności
romskiej z otoczeniem. Prowadzona przez fundację Świetlica Środowiskowa “Zakątek
Krasnoludka” przy ul.Ruskiej 46b cieszy się coraz większym zainteresowaniem
najmłodszych, którzy mogą korzystać tam m.in. z pomocy w nauce, zajęć artystycznych,
sportowych czy komputerowych, a także z pomocy psychologicznej i dożywiania. Coraz
więcej chętnych zgłasza się również do zespołu wokalno-instrumentalnego “Terni Romani
Bacht”, który powstał, by wspierać romską tożsamość i kulturę.

- Nie ma lepszego sposobu na poznanie innej kultury niż wspólne przebywanie, wspólny taniec, zabawa i występy – podkreśla współpracująca z fundacją Prom Maria Łój, współzałożycielka zespołu “Terni Romani Bracht” i jego kierowniczka.
To między innymi z jej inicjatywy kilkadziesięcioro romskich i polskich dzieci każdego tygodnia spotyka się, by wspólnie ćwiczyć taniec oparty na melodiach i układach romskiej tradycji. Ich instruktorami są Romowie z działającego na wrocławskim Brochowie zespołu “Romani Bacht”. Udział w zajęciach bierze 25 dzieci w wieku 4-16 lat, z czego dwie trzecie to dzieci romskie. Pozostała część to dzieci polskie, przeważnie zaproszone do włączenia się w prace zespołu przez swoich romskich kolegów i koleżanki.

- Początkowo mieliśmy wątpliwości, czy dzieci będą chciały przychodzić na próby, czy
rodzice nie będą przeciwni ich udziałowi w zajęciach. Postanowiliśmy jednak spróbować -
mówi Janusz Balkowski, prezes Fundacji Integracji Społecznej Prom, która od 2010 prowadzi i finansuje zespół.
- Dziś wiemy, że to była dobra decyzja. Dzieci mają motywację do aktywności, uczą się samodzielności, a przy okazji poznają się wzajemnie, uczą tolerancji i zrozumienia względem innej kultury.
autor Katarzyna Zalas-Kamińska