Artykuły

Romowie w Europie – kalendarium

1050 r. – Cyrkowcy oraz trenerzy zwierząt zwani Athingani przybywają do Konstantynopola

1322 r. – pierwsze informacje o Romach na Krecie

1347 r. – Romowie uciekają z Konstantynopola przed epidemią “czarnej śmierci”

1348 r. – Romowie pojawiają się na terenach dzisiejszej Serbii

1362 r. – Informacje o grupach romskich w Dubrowniku

1378 r. – Romowie osiedlają się we wsiach niedaleko Rillskiego Monastyru w Bułgarii

1384 r. – Romowie pojawiają się w Grecji

1385 r. – Pierwsza zapisana transakcja sprzedaży Romów jako niewolników na terenach   Rumunii

1399 r. – Pierwsze wzmianki w kronikach o Romach na Śląsku

1416 r. – Grupy romskie pojawiają się na terenie dzisiejszych Niemiec

1418 r. – Romowie pojawiają się w miejscowości Colmar w Alzacji, we Francji

1420 r. – Informacje o Romach, którzy na kilka dni zatrzymali się w miejscowości Deventer w Holandii

1422 r. – Romowie przybywają do Bolonii

1423 r. – Grupy romskie pojawiają się na Spiszu (Słowacja)

1425 r. – Romowie przybywają do Saragossy w Hiszpanii

1447 r. – Pierwsze zapisy o Romach w Katalonii

1485 r. – Romowie przybywają na Sycylię

1493 r. – Romowie zostają zmuszeni do opuszczenia Mediolanu

1500 r. – Pierwsze zapiski o Romach w Rosji

1504 r. – Usuwanie Romów z miast we Francji

1515 r. – Bawaria zamyka granice przed Romami

1525 r. – Romowie muszą opuścić Portugalię oraz Szwecję

1526 r. – Romowie nie maja prawa poruszać się po terenach Holandii

1530 r. – Wprowadzenie na Wyspach Brytyjskich prawa zakazującego pobytu Romów na terenie Królestwa

1538 r. – Rozpoczęcie w Portugalii deportacji Romów do kolonii w Ameryce Południowej

1539 r. – Wprowadzenie w Hiszpanii prawa, które nakazywało zsyłanie na galery wszystkich mężczyzn, którzy prowadzili wędrowny tryb życia

1541 r. – Romowie oskarżeni o podpalenie Pragi

1547 r. – Romowie na Śląsku zostają wyjęci spod prawa

1554 r. – Kara śmierci dla wszystkich Romów, którzy w ciągu miesiąca nie opuszczą Wysp Brytyjskich

1573 r. – Romowie w Szkocji zostają zmuszeni do prowadzenia osiadłego życia lub opuszczenia kraju

1574 r. – W Portugalii zaczyna obowiązywać zakaz ubierania się na “modłę cygańską”

1637 r. – Kara śmierci dla wszystkich Romów, którzy nie opuszczą Szwecji

1715 r. – Deportacje Romów ze Szkocji do Wirginii

1758 r. – Cesarzowa Austrio-Węgier Maria Teresa rozpoczyna program asymilacji Romów

1759 r. – Romowie wyrzuceni  z St. Petersburga

1783 r. – Zakaz ubierania się oraz mówienia po romsku w Hiszpanii

1802 r. – Romowie w Kraju Basków zostają aresztowani i osadzeni w więzieniach

1830 r. – Przypadki odbierania dzieci romskich rodzicom w Niemczech i przekazywanie ich na wychowanie rodzinom Nieromskim

1855 r. – Wyzwolenie romskich niewolników na terenach Rumunii

1868 r. – Kolejna migracja Romów na tereny Holandii

1874 r. – Romowie muzułmanie otrzymują takie same prawa jak inni muzułmanie na terenach Imperium Osmańskiego

1879 r. – Serbia zakazuje koczowniczego trybu życia

1886 r. – Władze Bułgarii zakazują koczowniczego trybu życia

1904 r. – Władze pruskie kierują do policji specjalne instrukcje dotyczące “walki z cygańskim utrapieniem”

1906 r. – We Francji wprowadzono karty identyfikacyjne dla osób prowadzących  wędrowny tryb życia

1910 r. – W Belgii urodził się Django Reinchardt, najbardziej znany romski gitarzysta jazzowy

1914 r. – Pierwsi Romowie otrzymali obywatelstwo norweskie

1922 r. – W Baden (Niemcy) wszystkim Romom zamieszkującym miasto zrobiono fotografie oraz pobrano odciski palców

1924 r. – Na Słowacji posądzono grupę Romów o kanibalizm; okazali się niewinni

1926 r. – Pierwsze próby osiedlania Romów na terenie Związku Radzieckiego

1927 r. – W Bawarii zaczyna obowiązywać zakaz podróżowania Romów

1928 r. – Nakaz osiedlania się Romów na terenie Niemiec

1929 r. – W ZSRR zaczyna ukazywać się gazeta romska “Romani Zorya” (“Romski Świt”)

1930 r. – W ZSRR zaczyna ukazywać się gazeta romska “Nevo Drom” (“Nowa Droga”)

1933 r. – Wprowadzenie praw skierowanych przeciwko Romom w hitlerowskich Niemczech

1934 r. – Romowie którzy nie mogli udowodnić niemieckiego pochodzenia musieli opuścić Niemcy

1935 r. – Małżeństwa pomiędzy Romami a Niemcami stają się nielegalne

1936 r. – W Niemczech odebrano Romom prawa wyborcze

1938 r. – 1945 r. – Porrajmos (Romski Holocaust), w tym okresie zginęło prawie 250 tysięcy Romów

1947 r. – W Sofii powstaje Teatr Roma

1958 r. – Zakaz wędrownego trybu życia w Bułgarii oraz Czechosłowacji

1968 r. – Władze lokalne w Holandii oraz Wielkiej Brytanii muszą budować kempingi dla przyczep i wozów

1969 r. – W Bułgarii pojawiają się szkoły wyłącznie dla dzieci romskich – segregacja szkolna

1971 r. – Pod Londynem odbywa się I Światowy Kongres Romów, na którym ustalono romską flagę oraz hymn

1972 r. – Rozpoczyna się program sterylizacji kobiet romskich w Czechosłowacji

1978 r. – Obrady II Światowego Kongresu Romów w Genewie

1981 r. -  III Światowy Kongres Romów w Getyndze

1985 r. – Pierwsza Międzynarodowa Wystawa Sztuki Romskiej w Paryżu

1989 r. – Ataki na romskie domy w Andaluzji

1990 r. – IV Światowy Kongres Romów w Serocku, niedaleko Warszawy

1991 r. – Rozpoczęcie nauczania języka romskiego na Uniwersytecie w Pradze

1992 r. – Ataki na romskie osady na Ukrainie

1995 r. – Czterech Romów zostaje zabitych przez wybuch bomby w Oberwart w Austrii

1996 r. – Otwarcie w Budapeszcie European Roma Right Centre

1997 r. – Kilkuset Romów z Czech prosi o azyl w Kanadzie

2000 r. – V Światowy Kongres Romów w Pradze

2004 r. – VI Światowy Kongres Romów w Lanciano, we Włoszech

2005 r. – Rozpoczyna się program “Decade of Roma Inclusion”, do którego przystąpiło 12 państw Europy Wscodniej i Centralnej (oprócz Polski)

2008 r. – VII Światowy Kongres Romów w Zagrzebiu (Chorwacja)