Artykuły

Kwestia romska w polityce dolnośląskich samorządów na przykładzie Wałbrzycha

Dolny Śląsk jest – obok województwa małopolskiego – tym spośród regionów naszego kraju, w którym mniejszość i społeczność romska jest najliczniejsza. Informacje
o liczebności mniejszości romskiej, będącej jedną z uznanych mniejszości etnicznych –
w świetle ustawy z 6 I 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym – możemy odnaleźć w wynikach spisu powszechnego z 2002 r. Wówczas to na pytanie: „Do jakiej narodowości się Pan(i) zalicza?”, odpowiedź, że do romskiej, padła z ust 12855 osób, w tym 12731 polskich obywateli, przy 1331 (1319) mieszkających
w województwie dolnośląskim, z czego 46 w Wałbrzychu.

Zapytano również: „W jakim języku (językach) rozmawia Pan(i) najczęściej w domu?”,
i tutaj odpowiedzi, że po romsku, dało 15657 respondentów. Tymczasem dwa lata przed spisem powszechnym, w 2000 r. samych członków 11 istniejących wówczas organizacji romskich było 16232 osoby.

Zupełnie inaczej wyglądają dane dotyczące szacunków wielkości społeczności romskiej, których dokonuje się sukcesywnie na potrzeby rządowego „Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce”. We wnioskach aplikacyjnych w ramach wspomnianego Programu starające się o wsparcie jednostki samorządu terytorialnego zostały zobowiązane do podawania liczby osób pochodzenia romskiego na obszarze objętym zadaniem. Szacunki te następnie znalazły się w zbiorczych informacjach dotyczących decyzji w sprawie podziału środków przeznaczonych na realizację „Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce” w latach 2007-2009. W samym Wrocławiu władze samorządowe oszacowały liczebność społeczności romskiej na 2500 osób, co też oznacza, że stolica Dolnego Śląska jawi się jako najbardziej romskie miasto w Polsce. Inne miasta województwa dolnośląskiego o znaczącej populacji romskiej to Legnica (350), Kłodzko (300), Kamienna Góra (268), Wałbrzych (200-220), Głogów (200), Lubań (200), Bystrzyca Kłodzka (160), Kowary (160-170), Lubin (140), Świebodzice (140), Ziębice (100), Strzelin (80) i Przemków (50).